Gustav Mahler "Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten."

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


over_de_harmonie

Over de harmonie

Om het ontstaan van Kunst & Vreugd na te gaan, moeten we terugkeren in de geschiedenis,en dit tot het jaar 1863. Het was op een zomeravond, dat er enkele vrienden samenkwamen rond de oude vismijn om liedjes te zingen. Reeds het jaar daarop, in 1864, werd er door deze zangers besloten om een festival te geven, niettegenstaande er noch een bestuur, noch een maatschappij bestond. Na het enorme succes van dit festival in 1864, werd er dan toch maar van wal gestoken met een vereniging. De stichtingsvergadering vond plaats bij bakker Bosman, op 16 augustus 1864, en zo ontstond de zangvereniging 'Kunst en Vreugd'.

Inmiddels bestond er in Beveren reeds een harmonie, nl. Sint-Cecilia, waarvan er enkele leden een buitengewone sympathie aan de dag legden voor de pas opgerichte zangvereniging. Niettegenstaande deze sympathieën, moesten we toch wachten tot 15 oktober 1873 1), dag waarop onder impuls van de heer Verhaert en zijn bestuur, deze mensen een fanfaremaatschappij vormden, om de zangers te begeleiden bij hun optredens. Het is dus in feite deze datum die als enige officiële stichtingsdatum geldt voor de fanfaremaatschappij 'Kunst en Vreugd'.

Anno 1898, meer bepaald op 14 september, schrijft ene August Willems ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 'Kunst en Vreugd' het volgende, en ik citeer letterlijk: Mijnheren, Zie daar de stichters, Verhaert, Vermeulen, Geldolf, Van der Stock, Thiron en Masier, heil aan hen, heil aan het bestier dat talrijke moeilijkheden heeft weten te boven komen bij zoo verre dat Kunst en Vreugd fanfare en Sint-Cecilia om zoo te zeggen ene enkele maatschappij te saam zijn. Moge dus deze verbroedering der beide maatschappijen op voet van kunst, muziek en zang blijven voortduren, hetgeen wij allen verhopen en betrachten, en doen wij saam ons best het op te beuren tot ere onze stichters, wiens heildronk ik met den beker in de hand u voorstel, en roep met mij “leve de stichters der schone maatschappij Kunst en Vreugd.”

In het begin van deze eeuw was het dan ook vrij logisch dat het tot een fusie kwam tussen Kunst & Vreugd en Sint-Cecilia, alhoewel hier blijkbaar alle gegevens ontbreken om deze fusie te kunnen staven. Hier is dus werk aan de winkel voor historici.

1)
hoeveel is 1873 + 150?
over_de_harmonie.txt · Laatst gewijzigd: 2020/07/17 12:30 door 127.0.0.1

Paginahulpmiddelen